နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ဗန်းမော်)သို့ ဝင်ခွင့်ရသူများစာရင်း(၂၀၂၂ ခုနှစ်အောင်)

နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ဗန်းမာ်)သို့ ဝင်ခွင့် ရရှိသော ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲ အောင်မြင်ထားသည့် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ၏ အမည်စာရင်းများကို အောက်ပါအတိုင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်သည်-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *