တက္ကသိုလ်၊ ဒီဂရီကောလိပ်၊ ကောလိပ်၊, အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံနှင့် အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်းများ စာမေးပွဲ ဖြေဆိုချိန်တွင် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် အချက်များပေးပို့ခြင်း

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *